برای دریافت خسارت بیمه شدگان ارجمند از دو روش مستقیم و غیر مستقیم میتوانند استفاده کنند

روش مستقیم :

در این روش برای اولین بار در صنعت بیمه کشور بیمه ایران با راه اندازی سیستم آنلاین سدا و فراهم کردن امکان دسترسی بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد به اطلاعات بیمه شدگان و شرایط قراردادها این امکان را فراهم کرده است که بیمه شدگان عزیز با مراجعه به کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد بصورت شبانه روزی و ارائه کارت ملی و بدون نیاز به ارائه معرفینامه پذیرش شده و بدون پرداخت هزینه بطور مستقیم خدمات درمانی دریافت کنند . بدیهی است پرداخت فرانشیز به عهده بیمه شدگان خواهد بود .

لیست بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه تکمیلی بیمه ایران را میتوانید از لینک زیر مشاهده کنید

روش غیر مستقیم :

در این روش در صورتی که بیمارستان یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران نبودند میبایست بیمه شده هزینه ها را شخصا پرداخت کرده و با ارائه مدارک به شرکت بیمه نسبت به دریافت خسارت اقدام نماید. لازم به ذکر است در فرایند محاسبه و پرداخت خسارت اصل همترازی اجرا خواهد شد .

اصل همترازی چیست ؟
اصل همترازی یعنی پرداخت هزینه های درمانی و بیمارستانی بیمه شدگان بر اساس تعرفه بیمارستان یا مراکز درمانی هم درجه و هم سطح.
به زبان ساده تر یعنی اینکه اگر شما به عنوان مثال برای یک عمل جراحی آپاندیس در یک بیمارستان غیر طرف قرارداد با شرکت بیمه ۱۰۰ واحد هزینه کرده باشید زمانی که برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه میکنید کارشناس یا ارزیاب خسارت شرکت بیمه فقط ۸۰ واحد از هزینه شما را تایید میکند و وقتی علت را جویا میشوید پاسخ میشنوید که شرکت بیمه با سایر بیمارستان های هم درجه و هم سطح با بیمارستانی که شما به آن مراجعه کرده اید هزینه عمل آپاندیس را ۸۰ واحد قرارداد بسته بنابراین حداکثر مبلغ مورد تایید همان قرارداد فی مابین شرکت بیمه با بیمارستان های هم درجه خواهد بود یعنی همان ۸۰ واحد . بدیهی است مقدار فرانشیز قرارداد بیمه تکمیلی شما از ۸۰ واحد کسر و مبلغ باقیمانده به حساب شما واریز خواهد شد .

لذا به همه بیمه شدگان قرارداد های بیمه تکمیلی توصیه میگردد از خدمات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت های بیمه استفاده کنند تا با اعمال اصل همترازی متضرر نشوند.

نحوه دریافت گزارش خسارت های دریافت شده :

جهت دریافت گزارش خسارت های ثبت شده به این لینک مراجعه کنید و در قسمت ثبت اطلاعات کاربری پس از تکمیل اطلاعات درخواست شده  رمز یا کد تایید  به موبایل شما ارسال خواهد شد. با ورود کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز ارسالی می توانید گزارش خسارت های ثبت شده در سامانه بیمه تکمیلی بیمه ایران (سدا ) را که مربوط به شما و خانواده تحت تکفل شماست را مشاهده نمایید .

فهرست